Aanvragen urgentieverklaring

Met een urgentie- of voorrangsverklaring hebt u bij het zoeken naar een sociale huurwoning voorrang boven andere woningzoekenden. Sociale huurwoningen zijn in bepaalde regio’s schaars, daarom gelden er vaak strenge voorwaarden voor het verlenen van een urgentieverklaring. Als u voorrang krijgt dan moeten anderen langer wachten.

Urgentie is mogelijk als er bijvoorbeeld sprake is van:

  • acute of dreigende dakloosheid buiten eigen schuld;
  • ernstige medische, sociale of financiële problemen;
  • een verblijf in een erkende noodopvang.
De gemeente bepaalt of u een urgentieverklaring krijgt.


Aanvraag indienen

De voorwaarden, procedure en kosten voor het aanvragen van een urgentieverklaring verschillen per gemeente. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie of bel naar 088 308 70 70.

Let op: maak géén gebruik van tussenpartijen

Er zijn partijen die via internet aanbieden om de urgentieverklaring voor u te regelen. Doe dit niet! Deze partijen horen niet bij een woningcorporatie of gemeente. Ook de aanvraag van een tussenpartij komt uiteindelijk bij de woningcorporatie of gemeente terecht. Deze aanvraag wordt niet sneller behandeld. Wél betaalt u extra kosten aan de tussenpartij voor het regelen van de aanvraag. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een aanvraag van een urgentieverklaring. Wij adviseren u daarom een aanvraag altijd zelf in te dienen bij de gemeente of woningcorporatie.

Gemeente websites