Bedrijfsruimte: huurverhoging en bezwaar maken

In uw huurcontract staan de afspraken over de jaarlijkse huurverhoging. Tenzij er afwijkende afspraken met u zijn gemaakt, baseren we het percentage waarmee we de huur verhogen op het CBS-prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Dit wordt maandelijks berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wat zijn prijsindexcijfers? Bekijk de uitleg op CBS.nl

Bent u het niet eens met de huurverhoging?

Bezwaar maken tegen de huurverhoging van 1 juli 2023 is niet meer mogelijk. U kon uw bezwaarschrift tot en met 30 juni 2023 bij ons indienen.