Bedrijfsruimte: huurverhoging en bezwaar maken

In uw huurcontract staan de afspraken over de jaarlijkse huurverhoging. Tenzij er afwijkende afspraken met u zijn gemaakt, baseren we het percentage waarmee we de huur verhogen op het CBS-prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Dit wordt maandelijks berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wat zijn prijsindexcijfers? Bekijk de uitleg op CBS.nl