Zo berekenen we de voorschotbedragen voor de servicekosten

Uw huurprijs bestaat uit kale huur die u betaalt voor het gebruik van uw woning en uit servicekosten. Servicekosten betaalt u voor services die wij leveren, zoals schoonmaak van de algemene ruimten, glasverzekering of wijkbeheer.

Ruime schatting van verwachte kosten
Voorschotbedragen zijn een schatting van de kosten die we verwachten te maken. We maken altijd een ruime schatting op basis van de verwachte kosten binnen uw woongebouw. Dat betekent dat we het voorschotbedrag een paar procent boven de verwachte kosten berekenen. Zo willen we voorkomen dat u een te laag voorschotbedrag betaalt en u geld moet bijbetalen bij de jaarlijkse afrekening servicekosten. Als u te veel heeft betaald, dan krijgt u dit bedrag terug.

Door de stijgende energieprijzen moeten we dit jaar helaas de voorschotbedragen met hogere percentages aanpassen.

Dit zijn de percentages en tarieven die we doorvoeren op 1 juli 2024:
  • Voor stookkosten en warmwaterverbruik (als het voorschot op 1 september 2023 bij u is verlaagd): verhoging met 65%
  • Voor stookkosten en warmwaterverbruik (als het voorschot op 1 september 2023 bij u niet is verlaagd): verhoging met 15%
  • Voor elektra gemeenschappelijk: verhoging met 60%
  • Voor elektra individueel: verhoging met 50%
  • Voor schoonmaak: 0%
  • Voor overige componenten zoals water en tuinonderhoud: verhoging met 10%

De tarieven voor wijkbeheer, het gebruik fiets/scootmobielplaats en het service-abonnement verhogen wij met 3,8%.
De tarieven van de glasverzekering en de rioolontstopping passen we als volgt aan:
  • Verlaging van het tarief glasverzekering van € 2,00 naar € 1,85 per maand;
  • Verhoging van het tarief rioolstopping van € 1,00 naar € 1,10 per maand.


Wilt u meer weten over uw servicekosten? Meld u dan aan voor het spreekuur in Zoetermeer of Delft waar u uw vragen kunt stellen: stedelink.nl/spreekuur-servicekosten. Of neem contact met ons op via 088 308 70 70.