Vragen over het huurbeleid van Stedelink in 2023?

Ieder jaar passen wij de netto huur - dat is de kale huur zonder servicekosten - aan. Dit jaar kan dat een verhoging of een verlaging zijn. Hoeveel we uw huur aanpassen, hangt af van wat u van ons huurt, uw huidige huurprijs en soms ook van hoeveel u verdient.

Hieronder staan veel voorkomende vragen met de bijbehorende antwoorden.

Wat is de maximale huurverhoging voor 2023?
Ieder jaar passen we op 1 juli de huren aan. De overheid bepaalt hoeveel de huur van huurwoningen mag stijgen.

Lees de regels op www.rijksoverheid.nl
Welke kosten passen wij op 1 juli aan?
Naast het aanpassen van de huur berekenen wij ook ieder jaar een nieuw voorschot van uw servicekosten. Dat zijn de kosten die u vooraf betaalt voor services die wij (laten) uitvoeren voor het hele gebouw. Bijvoorbeeld schoonmaak en verlichting in het trappenhuis, ontstoppen van de riolering en groenonderhoud. Het voorschot is een schatting van de kosten die we verwachten te maken. Om uw voorschot te berekenen, kijken wij naar de echte kosten van het jaar ervoor. En naar de te verwachten kosten van het komende jaar. Aan het einde van het jaar berekenen we wat de echte kosten waren. Betaalde u te veel? Dan krijgt u geld terug. Betaalde u te weinig? Dan betaalt u geld bij.

Betaalt u een voorschot stookkosten aan ons?
Dan wordt uw voorschot stookkosten op 1 juli 2023 niet verhoogd.
Wat wordt mijn huuraanpassing?
Wat is het huurbeleid van Stedelink voor sociale (= gereguleerde) huurwoningen in 2023?
Wij verhogen de huur van onze sociale huurwoningen over het algemeen met maximaal 2,6%. Ligt uw huur op minimaal 95% van de maximale huur? Dan krijgt u een huurverhoging van maximaal 2,3%. Wettelijk mogen we een huurverhoging van 3,1% bij onze individuele huurders in rekening brengen.
Waarom kan uw huurprijs anders zijn dan die van uw buren?
Uw huur en die van uw buren kunnen om verschillende redenen anders zijn.

U huurt een sociale huurwoning
Elke woning heeft een maximale huurprijs. We mogen nooit meer dan die maximale huurprijs vragen, wel minder. De maximale huurprijs bepalen we met een puntentelling. Uw woning krijgt punten op basis van onder andere het oppervlakte, aantal kamers, energielabel en de WOZ-waarde. Als iemand zijn woning opzegt, dan kunnen we na de huuropzegging de huur van die woning aanpassen. Het gevolg hiervan kan zijn dat twee gelijke woningen een verschillende huurprijs hebben.

Bekijk uw puntentelling

Maar ook de jaarlijkse huurverhoging kan ervoor zorgen dat de huurprijs die u betaalt, verschilt van die van uw buren. Zo passen we dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Voor huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven € 48.836 mag de netto huur meer stijgen. Dat noemen we de inkomensafhankelijke huurverhoging. De huurverhoging hangt af van uw inkomen en het aantal mensen in uw huishouden. Lees de regels op www.rijksoverheid.nl

U huurt een vrije sector huurwoning
Bij de verhuur van vrije sector woningen passen wij marktprijzen toe. U kunt dit vergelijken met de koopwoningmarkt waarin aan- en verkoopbedragen ook kunnen verschillen door de marktsituatie op het moment van verkoop. Wij bepalen wat in de markt een redelijk huurbedrag is. Wat de woning waard is volgens de puntentelling is, houden wij daarbij aan als richtlijn.
Wij willen dat woningen die gelijk zijn in kwaliteit ook qua huurprijs dichter bij elkaar liggen. Woningen waarvan de huurprijs al in de buurt ligt van wat wij een redelijk huurbedrag vinden, krijgen minder huurverhoging dan woningen met een huurprijs die daar ver(der) onder ligt.
Waarom krijg ik een inkomensafhankelijke huurverhoging?
U heeft een hoger middeninkomen of een hoog inkomen, u woont in een sociale huurwoning en uw huurverhoging is hoger dan 2,6%? Dan heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen.
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, mag uw inkomen niet te hoog zijn. Als u nu opnieuw zou willen huren, kunt u niet reageren op sociale huurwoningen. Uw inkomen is te hoog. De overheid wil ervoor zorgen dat er genoeg sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Daarom heeft zij de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Iedereen die in een sociale huurwoning woont die gezien zijn inkomen eigenlijk te goedkoop is, kan dus extra huurverhoging krijgen.

De overheid bepaalt hoeveel de huur van huurwoningen mag stijgen.
Wettelijk mogen wij de huur verhogen met € 50,- (hoge middeninkomens) of 100,- (hoge inkomens) per maand. Wij passen een lager bedrag toe.

Huurders met een jaarinkomen boven vastgestelde grenzen krijgen een huurverhoging van € 30,- (hoge middeninkomens) of 60,- (hoge inkomens) per maand.

Op de Website Rijksoverheid vindt u meer informatie.
Mijn kale huur wordt hoger dan € 808,06. Krijg ik wel huurtoeslag?
Als u op dit moment al huurtoeslag ontvangt dan houdt u deze gewoon.

Vraagt u dit jaar voor het eerst huurtoeslag aan?
Op de website van de Belastingdienst kunt u deze toeslag aanvragen.
Kan ik mijn huur verlagen?
In sommige gevallen verlagen wij de huur. Bekijk de mogelijkheden.

Bekijk de mogelijkheden voor huurverlaging
Huurverlaging aanvragen
Door de huurverhoging kan ik mijn huur niet meer betalen, wat kan ik doen?
Maakt u zich zorgen over het betalen van de huur? Neemt u dan contact met ons op. We zoeken samen met u naar een oplossing.

Lees advies bij het oplossen van schulden, ook om schulden te voorkomen
Wanneer gaat de huuraanpassing in?
De jaarlijkse huurverhoging of eenmalige huurverlaging gaat in per 1 juli – tenzij u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.
Huur ik een sociale of een vrije sectorwoning?
Uw aanvangshuurprijs bepaalt of u een sociale of vrijesectorwoning huurt.
In uw huurcontract vindt u uw aanvangshuurprijs. Dat is de huurprijs zonder servicekosten op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.
Mijn jaarinkomen is hoger dan de inkomensgrens van € 48.836,-. Mag ik in mijn woning blijven wonen?
Ja, dat mag. Pas als u gaat verhuizen gelden de standaard inkomensregels voor toewijzing van een sociale huurwoning.
Ik huur een vrije sector woning. Wat wordt mijn huuraanpassing?
Wij verhogen de huur van onze vrije sectorwoningen met maximaal 4,1%. Als uw huur onder de markthuur ligt, dan wordt de huur met een lager percentage verhoogd.
Wij bepalen de markthuur op basis van het advies dat wij krijgen van een onafhankelijk taxateur. U kunt hier geen bezwaar tegen maken.
Ik huur een parkeerplaats. Wat wordt mijn huuraanpassing?
U krijgt een huurverhoging van 2,6%.
Heeft u een parkeerplaats die u verplicht huurt bij uw sociale huurwoning?
De huur van deze parkeerplaatsen verhogen we met 2,6%.
Ik huur een garage. Wat wordt mijn huuraanpassing?
U krijgt een huurverhoging van 2,6%.
Ik huur een onzelfstandige woning. Wat wordt mijn huuraanpassing?
U krijgt een huurverhoging van maximaal 2,6%.
Ik huur een woonwagen of standplaats. Wat wordt mijn huuraanpassing?
U krijgt een huurverhoging van 2,6%.