Op 1 juli 2023 passen wij uw huur aan


Ieder jaar passen wij de netto huur - dat is de kale huur zonder servicekosten - aan. Dit jaar kan dat een verhoging of een verlaging zijn. Hoeveel we uw huur aanpassen, hangt af van wat u van ons huurt, uw huidige huurprijs en soms ook van hoeveel u verdient. Hieronder leest u wat in 2023 de regels van de overheid zijn en wat wij hier mee doen.

Bekijk uw huuraanpassing.


Jaarlijkse huurverhoging

De overheid bepaalt hoeveel de huur vanaf 1 juli 2023 maximaal mag stijgen. Lees alle regels van de overheid op rijksoverheid.nl. Wij mogen minder huurverhoging vragen, maar nooit meer. In april ontvangt u onze 'aanzeggingsbrief'. Hierin staat hoeveel wij uw huur verhogen per 1 juli 2023.


Inkomensafhankelijke huurverhoging

Voor huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven € 48.836 euro, mag de huur meer stijgen. Dat noemen we de inkomensafhankelijke huurverhoging. Afhankelijk van het aantal mensen in uw huishouden en het totale inkomen, mogen wij uw huur met maximaal € 50 of € 100 euro verhogen. We doen dit alleen als u nu nog niet de huurprijs betaalt die wij maximaal voor uw woning kunnen vragen.


Voor hoge inkomens vragen wij informatie op bij de Belastingdienst
Om te kunnen bepalen of we een inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen geven, vragen wij van sommige huurders bij de Belastingdienst de inkomensgegevens op. De Belastingdienst kijkt naar uw inkomen van 2021. Wij krijgen geen precies bedrag, alleen in welke categorie uw inkomen valt. Als wij uw gegevens opvragen, krijgt u hierover een brief van de Belastingdienst.

In april ontvangt u onze 'aanzeggingsbrief'. Hierin staat hoeveel wij uw huur verhogen per 1 juli 2023.

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hogere huur

Voor huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen kan de huur op 1 juli 2023 omlaag gaan. Dit geldt als uw netto (kale) huur (huurprijs zonder servicekosten) op 1 juli 2023 hoger is dan € 575,03 per maand. Dit geldt alleen voor huurcontracten die voor 1 maart 2023 zijn afgesloten.

U krijgt deze eenmalige huurverlaging als u:

  • Alleen woont en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt)
  • Met 2 of meer personen woont en u inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt)

U huur gaat dan op 1 juli 2023 omlaag naar € 575,03 per maand.

Voor lage inkomens vragen wij informatie op bij de Belastingdienst
Om te kunnen bepalen of we uw huur kunnen verlagen, vragen wij bij de Belastingdienst inkomensgegevens op. Dit vragen we van huurders met een huur boven € 575,03. De Belastingdienst kijkt naar het inkomen van 2021 en geeft aan in welke categorie dit inkomen valt. Wij krijgen geen precies bedrag. Als wij uw gegevens opvragen, krijgt u hierover een brief van de Belastingdienst.

Let op: de 'aanzeggingsbrief' voor de huurverlaging ontvangt u niet in april, maar in mei. Hierin staat hoeveel wij uw huur verlagen per 1 juli 2023.

Kreeg u op 1 juni nog geen brief van ons en denkt u wel recht te hebben op een huurverlaging? Neem dan contact met ons op.