Nieuwbouw

Sloop en vervangende nieuwbouw behoren in uitzonderlijke gevallen tot onze mogelijkheden. Onze focus ligt voorlopig bij groot onderhoud en renovatie.

Delft - Bomenwijk

Samen met de gemeente Delft vernieuwen wij de Bomenwijk. Met de nieuwbouw zorgen we voor een breder aanbod van woningtypen en huurprijzen. Met het afmaken van de wijkvernieuwing wordt de Bomenwijk een gemengde wijk, die plaats biedt aan de woonwensen van verschillende bewoners, zoals starters, gezinnen en ouderen. Eind 2022 en begin 2023 realiseren we hier nieuwbouw.

Meer over dit project