Parkeerplaats, garage of berging: huurverhoging en bezwaar maken

Huurt u een parkeerplaats, garage of berging? Hiervoor gelden geen door de overheid vastgestelde maximale huurverhogingspercentages.

Per 1 juli 2023 verhoogden wij uw netto huurprijs met maximaal 2,6%, tenzij er in uw huurcontract andere afspraken zijn vastgelegd.

Bent u het niet eens met de huurverhoging?

Bezwaar maken tegen de huurverhoging van 1 juli 2023 is niet meer mogelijk. U kon uw bezwaarschrift tot en met 30 juni 2023 bij ons indienen.

Kantonrechter

Als wij niet instemmen met uw bezwaarschrift, kunt u zich wenden tot de Kantonrechter. Wij sturen uw bezwaarschrift niet door naar de Huurcommissie, omdat zij geen bezwaren van vrije sector woningen behandelen.