Parkeerplaats, garage of berging: huurverhoging en bezwaar maken

Huurt u een parkeerplaats, garage of berging? Hiervoor gelden de door de overheid vastgestelde huurverhogingspercentages niet.

Standaard verhogen wij uw netto huurprijs met maximaal 5,3%, tenzij er in uw huurcontract andere afspraken zijn vastgelegd.

Bent u het niet eens met de huurverhoging?

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging, als uw huurprijs meer dan eens in de 12 maanden is verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering is wel toegestaan.

Kantonrechter

Als wij niet instemmen met uw bezwaarschrift, kunt u zich wenden tot de Kantonrechter. Wij sturen uw bezwaarschrift niet door naar de Huurcommissie, omdat zij geen bezwaren van parkeerplaatsen, garages of bergingen behandelen.

Bezwaarschrift indienen

U stelt zelf een bezwaarschrift op en dient dit schriftelijk bij ons in. Het bezwaarschrift moet uiterlijk op 30 juni 2024 door ons ontvangen zijn. Dit stuurt u naar:

Stedelink
Bezwaar Huurverhoging 2024
Postbus 845
2700 AV ZOETERMEER

Digitaal kan ook via het contactformulier:

Contactformulier

Uw bezwaarschrift moet uiterlijk op 30 juni 2024 door ons ontvangen zijn. U ontvangt daarna binnen drie weken onze reactie op uw bezwaarschrift.