Uw voorschot stookkosten verhogen

Verwacht u dat uw stookkosten dit jaar hoger zijn dan het jaar ervoor? Bijvoorbeeld omdat u meer thuis bent of omdat iemand bij u inwoont? U kunt dan zelf uw maandbedrag voor stookkosten verhogen.

Wij ontvangen graag van u een toelichting waarom u verwacht dat de kosten in de toekomst hoger zijn dan nu het geval is (bijvoorbeeld aanpassing huishoudenssamenstelling). Het voorschot is namelijk niet bedoeld voor het opbouwen van een spaarpot.