Aanvraag voorschot stookkosten aanpassen

Verwacht u dat uw stookkosten dit jaar hoger of lager zijn dan het jaar ervoor? Bijvoorbeeld omdat u meer of minder thuis bent of omdat iemand bij u inwoont of is vertrokken? U kunt dan een aanvraag doen om het voorschot voor de stookkosten aan te passen.

Wij ontvangen graag van u een toelichting waarom u verwacht dat de kosten in de toekomst hoger of lager zijn dan nu het geval is (bijvoorbeeld aanpassing huishoudenssamenstelling). Een hoger voorschot is namelijk niet bedoeld voor het opbouwen van een spaarpot. En bij een lager voorschot loopt u het risico dat u moet bijbetalen.

Maakt u zich zorgen over het betalen van de huur? Geef dit aan, we zoeken samen met u naar een oplossing.

Meer weten over:

Bekijk hier uw actuele huuropbouw.

Daar vindt u het huidige voorschot bedrag stookkosten (Stookkosten of Stookkosten Warmtemeter) en kunt u een goede afweging maken welk bedrag u in de aanvraag voor het aanpassen voorschot kunt opgeven.