Uw voorschot stookkosten verlagen

U bent minder thuis of het aantal inwonende is gedaald en u verwacht dat uw stookkosten lager zullen zijn dan het jaar ervoor. U kunt in deze gevallen uw maandbedrag voor stookkosten verlagen.
We willen voorkomen dat u bij de afrekening extra moet betalen. Als we het bedrag verlagen, loopt u het risico dat u moet bijbetalen.

Maakt u zich zorgen over het betalen van de huur? Geef dit aan, we zoeken samen met u naar een oplossing.
Doe hier uw aanvraag tot verlagen.