Vragen over het huurbeleid van Stedelink in 2024?

Ieder jaar passen wij de netto huur - dat is de kale huur zonder servicekosten - aan. Dit jaar kan dat een verhoging of een verlaging zijn. Hoeveel we uw huur aanpassen, hangt af van wat u van ons huurt, uw huidige huurprijs en soms ook van hoeveel u verdient.

Hieronder staan veel voorkomende vragen met de bijbehorende antwoorden.

Wat is de maximale huurverhoging voor 2024?
Ieder jaar passen we op 1 juli de huren aan. De overheid bepaalt hoeveel de huur van huurwoningen mag stijgen.

Lees de regels op www.rijksoverheid.nl
Welke kosten passen wij op 1 juli aan?
Naast het aanpassen van de huur berekenen wij ook ieder jaar een nieuw voorschot van uw servicekosten. Dat zijn de kosten die u vooraf betaalt voor services die wij (laten) uitvoeren voor het hele gebouw. Bijvoorbeeld schoonmaak en verlichting in het trappenhuis, ontstoppen van de riolering en groenonderhoud. Het voorschot is een schatting van de kosten die we verwachten te maken. Om uw voorschot te berekenen, kijken wij naar de echte kosten van de afgelopen jaren. En naar de te verwachten kosten van het komende jaar. Aan het einde van het jaar berekenen we wat de echte kosten waren. Betaalde u te veel? Dan krijgt u geld terug. Betaalde u te weinig? Dan betaalt u geld bij.

Betaalt u een voorschot stookkosten aan ons?
Dan wordt uw voorschot stookkosten op 1 juli 2024 ook verhoogd.
Berekening voorschotbedragen servicekosten

Zo berekenen we de voorschotbedragen voor de servicekosten
Uw huurprijs bestaat uit kale huur die u betaalt voor het gebruik van uw woning en uit servicekosten. Servicekosten betaalt u voor services die wij leveren, zoals schoonmaak van de algemene ruimten, glasverzekering of wijkbeheer.

Ruime schatting van verwachte kosten
Voorschotbedragen zijn een schatting van de kosten die we verwachten te maken. We maken altijd een ruime schatting op basis van de verwachte kosten binnen uw woongebouw. Dat betekent dat we het voorschotbedrag een paar procent boven de verwachte kosten berekenen. Zo willen we voorkomen dat u een te laag voorschotbedrag betaalt en u geld moet bijbetalen bij de jaarlijkse afrekening servicekosten. Als u te veel heeft betaald, dan krijgt u dit bedrag terug.

Door de stijgende energieprijzen moeten we dit jaar helaas de voorschotbedragen met hogere percentages aanpassen.

Dit zijn de percentages en tarieven die we doorvoeren op 1 juli 2024:

  • Voor stookkosten en warmwaterverbruik (als het voorschot op 1 september 2023 bij u is verlaagd): verhoging met 65%
  • Voor stookkosten en warmwaterverbruik (als het voorschot op 1 september 2023 bij u niet is verlaagd): verhoging met 15%
  • Voor elektra gemeenschappelijk: verhoging met 60%
  • Voor elektra individueel: verhoging met 50%
  • Voor schoonmaak: 0%
  • Voor overige componenten zoals water en tuinonderhoud: verhoging met 10%

De tarieven voor wijkbeheer, het gebruik fiets/scootmobielplaats en het service-abonnement verhogen wij met 3,8%.
De tarieven van de glasverzekering en de rioolontstopping passen we als volgt aan:
  • Verlaging van het tarief glasverzekering van € 2,00 naar € 1,85 per maand;
  • Verhoging van het tarief rioolstopping van € 1,00 naar € 1,10 per maand.Wilt u meer weten over uw servicekosten? Meld u dan aan voor het spreekuur in Zoetermeer of Delft waar u uw vragen kunt stellen: stedelink.nl/spreekuur-servicekosten. Of neem contact met ons op via 088 308 70 70.

Wat wordt mijn huuraanpassing?
Wat is het huurbeleid van Stedelink voor sociale (= gereguleerde) huurwoningen in 2024?
Wij verhogen de huur van onze sociale huurwoningen over het algemeen met maximaal 5,3%. Wettelijk mogen we een huurverhoging van 5,8% bij onze individuele huurders in rekening brengen.
Waarom kan uw huurprijs anders zijn dan die van uw buren?
Uw huur en die van uw buren kunnen om verschillende redenen anders zijn.

U huurt een sociale huurwoning
Elke woning heeft een maximale huurprijs. We mogen nooit meer dan die maximale huurprijs vragen, wel minder. De maximale huurprijs bepalen we met een puntentelling. Uw woning krijgt punten op basis van onder andere het oppervlakte, aantal kamers, energielabel en de WOZ-waarde. Als iemand zijn woning opzegt, dan kunnen we na de huuropzegging de huur van die woning aanpassen. Het gevolg hiervan kan zijn dat twee gelijke woningen een verschillende huurprijs hebben.

Bekijk uw puntentelling

Maar ook de jaarlijkse huurverhoging kan ervoor zorgen dat de huurprijs die u betaalt, verschilt van die van uw buren. Zo passen we ook dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Voor huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven € 52.753 mag de netto huur meer stijgen. Dat noemen we de inkomensafhankelijke huurverhoging. De huurverhoging hangt af van uw inkomen en het aantal mensen in uw huishouden. Lees de regels op www.rijksoverheid.nl

U huurt een vrije sector huurwoning
Bij de verhuur van vrije sector woningen passen wij marktprijzen toe. U kunt dit vergelijken met de koopwoningmarkt waarin aan- en verkoopbedragen ook kunnen verschillen door de marktsituatie op het moment van verkoop. Wij bepalen wat in de markt een redelijk huurbedrag is. Wat de woning waard is volgens de puntentelling is, houden wij daarbij aan als richtlijn.
Wij willen dat woningen die gelijk zijn in kwaliteit ook qua huurprijs dichter bij elkaar liggen. Wij verhogen de huur van onze vrije sector huurwoningen met maximaal 5,5%. Woningen waarvan de huurprijs al in de buurt ligt van wat wij een redelijk huurbedrag vinden, krijgen minder huurverhoging dan woningen met een huurprijs die daar ver(der) onder ligt.
Waarom krijg ik een inkomensafhankelijke huurverhoging?
U heeft een hoger middeninkomen of een hoog inkomen, u woont in een sociale huurwoning en uw huurverhoging is hoger dan 5,3%? Dan heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen.
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, mag uw inkomen niet te hoog zijn. Als u nu opnieuw zou willen huren, kunt u niet reageren op sociale huurwoningen. Uw inkomen is te hoog. De overheid wil ervoor zorgen dat er genoeg sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Daarom heeft zij de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Iedereen die in een sociale huurwoning woont die gezien zijn inkomen eigenlijk te goedkoop is, kan dus extra huurverhoging krijgen.
De overheid bepaalt hoeveel de huur van huurwoningen mag stijgen.
Wettelijk mogen wij de huur verhogen met maximaal € 50,- of 5,8% als dat hoger dan € 50,- is (hoge middeninkomens) of 100,- (hoge inkomens) per maand. Wij passen over het algemeen een lager bedrag toe.

Op de Website Rijksoverheid vindt u meer informatie.
Mijn rekenhuur wordt hoger dan € 879,66. Krijg ik nog wel huurtoeslag?
Als u op dit moment al huurtoeslag ontvangt dan houdt u deze gewoon.

Vraagt u dit jaar voor het eerst huurtoeslag aan?
Op de website van de Belastingdienst kunt u deze toeslag aanvragen.
Kan ik mijn huur verlagen?
In sommige gevallen verlagen wij de huur. Bekijk de mogelijkheden.

Bekijk de mogelijkheden voor huurverlaging
Huurverlaging aanvragen
Door de huurverhoging kan ik mijn huur niet meer betalen, wat kan ik doen?
Maakt u zich zorgen over het betalen van de huur? Neemt u dan contact met ons op. We zoeken samen met u naar een oplossing.

Lees advies bij het oplossen van schulden, ook om schulden te voorkomen
Wanneer gaat de huuraanpassing in?
De jaarlijkse huurverhoging gaat in per 1 juli – tenzij u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.
Huur ik een sociale of een vrije sectorwoning?
Uw aanvangshuurprijs bepaalt of u een sociaal of geliberaliseerd contract heeft.
In uw huurcontract vindt u uw aanvangshuurprijs. Dat is de huurprijs zonder servicekosten op de ingangsdatum van de huurovereenkomst.
Mijn jaarinkomen is hoger dan de inkomensgrens van € 52.753,-. Mag ik in mijn woning blijven wonen?
Ja, dat mag. Pas als u gaat verhuizen gelden de standaard inkomensregels voor toewijzing van een sociale huurwoning.

Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.
Ik huur een vrije sector woning. Wat wordt mijn huuraanpassing?
Wij verhogen de huur van onze woningen met een geliberaliseerd contract met maximaal 5,5%. Als uw huur onder de markthuur ligt, dan wordt de huur met een lager percentage verhoogd.
Wij bepalen de markthuur op basis van het advies dat wij krijgen van een onafhankelijk taxateur. U kunt hier geen bezwaar tegen maken.
Ik huur een parkeerplaats. Wat wordt mijn huuraanpassing?
U krijgt een huurverhoging van 5,3%.
Heeft u een parkeerplaats die u verplicht huurt bij uw sociale huurwoning?
De huur van deze parkeerplaatsen verhogen we met 5,3%.
Ik huur een garage. Wat wordt mijn huuraanpassing?
U krijgt een huurverhoging van 5,3%.
Ik huur een onzelfstandige woning. Wat wordt mijn huuraanpassing?
U krijgt een huurverhoging van maximaal 5,3%.
Ik huur een woonwagen of standplaats. Wat wordt mijn huuraanpassing?
U krijgt een huurverhoging van 5,3%.