Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij de netto huur - dat is de kale huur zonder servicekosten - aan. Met hoeveel procent wij uw netto huur verhogen, is afhankelijk van wat u van ons huurt.

Voor 1 mei van ieder jaar ontvangt u van ons een brief met de nieuwe huurprijs. De huurverhoging gaat altijd in per 1 juli, behalve als u bezwaar heeft gemaakt of er andere afspraken gelden.

Bezwaar maken niet meer mogelijk

Bezwaar maken tegen de huurverhoging van 1 juli 2022 is niet meer mogelijk. U kon uw bezwaarschrift voor 1 juli 2022 bij ons indienen. Heeft u bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging?

Bezwaarprocedure

Huurverlaging

Huurt u een sociale huurwoning van ons? En is uw inkomen gedaald? Mogelijk kunt u bij ons een huurverlagingsverzoek indienen.

In deze gevallen kunt u huurverlaging aanvragen

U huurt iets anders van ons:

Bedrijfsruimte

Parkeerplaats, garage of berging