Duurzaam wonen: dit doen wij

Het klimaat verandert en de overheid vraagt ons om ervoor te zorgen dat onze woningen in 2050 zo min mogelijk energie gebruiken voor verwarming, warm water en verlichting en dat ze CO2-neutraal zijn.

Dat willen wij ook graag bereiken. Met de financiële middelen die we hebben kunnen we niet alles in een keer. We kiezen daarom voor een 'no regret'-aanpak. Dat betekent dat we woningen stap voor stap energieneutraal maken. Zo nemen we de juiste stappen op het juiste moment, zonder dat latere stappen onbetaalbaar of technisch moeilijk worden.

Onze aanpak: bij renovatie en onderhoud

De meest logische volgorde om woningen en gebouwen energieneutraal te maken is eerst isoleren, en daarna het verwarmingssysteem aanpassen. Als je huis goed geïsoleerd is, heb je namelijk minder energie nodig om je huis te verwarmen. Deze volgorde houden wij ook aan in onze aanpak. Wanneer we aan de slag gaan met isoleren, kunnen we wel al voorbereidingen treffen voor de overstap op bijvoorbeeld een aardgasvrij verwarmingssysteem.

  • We isoleren vloeren, daken en gevels zo veel mogelijk passend bij een toekomstige warmtebron. Daardoor gebruiken woningen minder energie.
  • We maken de komende jaren ook woningen aardgasvrij door ze voor warm water en verwarming aan te sluiten op warmtenetten of door het plaatsen van warmtepompen en door voor koken over te stappen van gas naar elektra.

Onze aanpak: bij Duurzamer wonen

Wij zijn hard bezig met het energiezuiniger maken en verduurzamen van onze woningen. Op dit moment hebben we 850 woningen met een E-, F- of G-label. De komende jaren ligt onze prioriteit bij het energiezuiniger en duurzamer maken van deze woningen. Ons doel is om voor 2029 de woningen met een EFG-label naar minimaal een D-label te verbeteren. Op deze manier werken we aan fijne, comfortabele en energiezuinigere woningen die bijdragen aan een lagere energierekening.

  • Dit doen we door te isoleren, te zorgen voor goede ventilatie en het vervangen van installaties. Zo verbeteren we de kwaliteit van onze woningen. Deze voldoen dan beter aan de woonwensen van deze tijd. Het is prettiger en duurzamer wonen.

Wanneer doen we dat

  • Dit doen we zoveel mogelijk als we ergens aan de slag gaan met (groot) onderhoud en renovatie.
  • Als we woningen aardgasvrij maken, doen we dat in wijken die door gemeenten zijn aangewezen om van aardgas af te stappen.

Wanneer is mijn woning aan de beurt?

Staat uw woning op de planning om de komende jaren verduurzaamd te worden? Dan wordt u ruim van tevoren geïnformeerd via een brief of ander kanaal.

Ledlampen

Ledlampen gebruiken minder stroom dan andere soorten lampen. Bij de vervanging van verlichting in de algemene ruimten plaatsen we zoveel mogelijk ledverlichting. Hierdoor kunnen ook de servicekosten die u betaalt voor verlichting in de algemene ruimten dalen.

Energielabel